•Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak,
•Akademik Bilginin,  sadece “bilimsel yayın” ile kısıtlı kalmaması ve “ticari değer” kazanmasını sağlamak,
•Üniversite-Sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkararak şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek,
•Mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak veya yeni kaynak yaratılması amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamak,
•Araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesi,
•Akademisyenlerin , ortaya çıkardıkları ürün sayesinde hak ettikleri finansal tatmine ulaşmaları için zemin hazırlamak,
•Öğrencileri girişimcilik konularında bilinçlendirmek ve bu konuda teşvik edici destekler sağlamak,
•Ortaya çıkabilecek yeni ürünlerin pazarlanması aşamasında yardımcı olmak,
•Fikri Mülkiyet Haklarının korunması amacıyla alınan patent sayısını arttırmak ve Buluş İfşa vakalarının azaltılmasını sağlamak,
•Sanayicinin sorunlarını çözebilecek akademisyen katılımlı ortak projeler geliştirilmesine katkıda bulunmak (eşleştirmelerin sağlanması).