, Ekibimiz – Teknoloji Transfer Ofisi

Yönetim

 

Tanıtım ve Organizasyon Birimi Sorumlusu

 

Proje Destekleri Birimi Sorumlusu

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi Sorumlusu

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi Sorumlusu

 

Kuluçka Merkezi (Girişimcilik) Birimi Sorumlusu