Yönetim

TTO Yöneticisi

Prof. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU

uygunoglu@aku.edu.tr

Dahili: 3521

 

Tanıtım ve Organizasyon Birimi Sorumlusu

Proje Destekleri Birimi Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Ersan MERTGENÇ

ersanmertgenc@aku.edu.tr

Dahili: 3516

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE

bgokce@aku.edu.tr

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi Sorumlusu

Uzm. Hacer ARIOL TAYMAZ

hacerariol@aku.edu.tr

Dahili: 3525

Kuluçka Merkezi (Girişimcilik) Birimi Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Koray GÜRPINAR

k_gurpinar@hotmail.com