Fon Desteklerini öğrenmek için ilgili çağrılar bağlantısını tıklayınız.

AKÜ Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitemizin sahip olduğu akademik bilgi birikimi ile sektörlerin ticari tecrübelerini Ar-Ge ve inovasyon temelli ortak projelerde birleştirerek, ülkemizin ve bölgemizin ekonomik gelişimine katkı sağlayan bir yaklaşım benimsemektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK, Horizon2020, KOSGEB, Tarım Bakanlığı, Kırsal Kalkınma, Kalkınma Ajansları ve diğer ulusal veya uluslararası kuruluşlarının sağladığı fonlardan etkin bir şekilde faydalanılmak istenmektedir. AKÜ TTO ve Zafer Teknopark işbirliği ile akademisyenlere, öğrencilere, KOBİ’lere, STK’lara ve yerel yönetimlere bu desteklere ulaşma noktasında eğitim, danışmanlık ve proje hazırlama hizmetleri verilmektedir.