, Girişimci Destekleri – Teknoloji Transfer Ofisi

Girişimci Destekleri

–  Danışmanlık ve Destek:

Ön Kuluçka/Kuluçka hizmetleri kapsamında ve şirketleşme süreçlerinde genç girişimcilere ve akademisyenlere fikir aşamasından ticarileşme aşamasına kadar hukuki, mali, idari ve işletme konularında destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

–  Girişimcilik Eğitimleri:

Teknoloji odaklı girişimlerin kurulması ve yürütülmesine yönelik olarak girişimci adaylarına ve kuluçka programı kapsamında destek verilen teknopark start-up şirketlerine mali, işletme, pazarlama gibi konularda eğitim programları düzenlenmesi, GÜGİM Eğitimleri ile girişimcilik konusunda bilgi almak isteyen, fikri olup da fikrini nasıl ve ne şekilde hayata geçirebileceği konusunda eksikleri olan girişimci adaylarına “iş planı hazırlama”, “mali destek programları”, “sunum ve iletişim teknikleri”, “yaratıcı iş fikri geliştirme”, “inovasyon” gibi konularda atölye çalışmaları ve eğitimler düzenleyerek, girişimci adaylarının bu eksikliklerini giderilmesi ve farkındalık yaratılması, girişimci adaylarıyla doğru ve verimli yönlendirmelerde bulunabilmek için birebir görüşmeler de yapılması.

–  Ön Kuluçka/Kuluçka Programları:

Zafer Teknopark bünyesinde bulunan Fide Ön Kuluçka ve Kuluçka merkezlerinde ofis desteği, eğitim, danışmanlık ve mentörlük hizmetlerinin verilmesi, girişimciler kuluçka programı boyunca mentörlerle eşleştirilerek birebir danışmanlık hizmetinden faydalandırılması, girişime özel hazırlanan programa göre eğitimlere katılması ve çeşitli etkinliklerle networking ve finansman desteklerine ulaştırılması.

–  Finansman Desteği:

Yeni kurulmakta olan veya ticarileşme aşamasındaki teknopark şirketlerine, devlet desteklerine (KOSGEB, Tekno-Girişim vb.) ve yatırımcı gruplarına (BIC Angels, Keiretsu Forum, Galata Business Angels vb.) ulaşmaları konusunda destek ve danışmanlık sağlanması, devlet desteklerine yönelik başvuruların hazırlanması, yatırımcı grupları ile girişimci arasındaki iletişimin yönetilmesi ve destek sağlanması.

– Patent Ön Araştırmalarının Yapılması:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, girişimcilerin buluşlarının ve yenilikçi çalışmalarının tespit edilmesi ve patent ön araştırmalarının yapılması faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca bu konularda eğitim ve farkındalık çalışmalarını gerçekleştirmektedir.tirmektedir.