Üniversitemiz Senatosu’nun 27.08.2013 tarih ve 2013/98 sayılı kararı  gereği kurulan TTO, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü’nde faaliyetini sürdürmektedir.

Üniversite-Sanayi işbirliğinin gelişmesi, araştırmacılarımıza çalışmalarıyla ilgili uygun proje ve proje ortağı bularak bilgi üretimi sinerjisinin oluşturulması, araştırmaların patent haklarıyla korunması ve üniversitede gerçekleştirilen çalışma ve araştırmaların üniversite dışına transferiyle bilgi akışının sağlanarak ülke bilgi birikimi ve ekonomisine katkı sağlanması öncelikli hedeflerimiz içerisinde yer almaktadır.