, İşletmeci Destekleri – Teknoloji Transfer Ofisi

İşletmeci Destekleri

–  Proje Geliştirme ve Yönetimi:

Ulusal ve uluslararası destek programları (SAN-TEZ, TEYDEB, OKA, KOSGEB gibi ulusal ve Horizon 2020, EUREKA, EUROSTARS, COST ve ikili işbirliği projeleri gibi uluslararası) ile ilgili sanayicilere bilgilendirme, başvuru ve proje yönetimi konularında danışmanlık hizmeti sağlamak, bu projelerle ilgili çağrıları takip edip, konu bazında sanayicilere duyurmak, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma grupları, üniversite ve enstitüler ile iletişimin sağlanması, ayrıca; Proje Fikirleri Analiz ve Geliştirme, Proje Finansmanı ve Yönetimi, Teknik Danışmanlık, Teknoloji Araştırma, Ar-Ge Birimi ve Ar-Ge Merkezi Yapılandırma hizmetlerinin verilmesi.

–  Girişimcilik ve Şirketleşme Desteği:

Sanayicilerin proje bazında yürütecekleri Ar-Ge çalışmaları kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge şirketi kurulmasına yönelik destek hizmetinin verilmesi proje geliştirme ve yönetimi kapsamında verilen desteklerimizdir.

–  Endüstriyel Pazarlama ve İşbirliği:
 • Sanayi ile işbirliğine yatkın akademisyen ve araştırmacıların belirlenerek; şirketlerin üniversite içinde proje konusu odaklı akademisyenler ile buluşturulması, sanayinin ihtiyaç duyduğu çalışma konuları özelinde üniversitelerde Ar-Ge sorunlarının çözümü için ortak toplantılar düzenlenmesi.
 • Sanayi Ar-Ge ihtiyaçlarının akademisyenlerin uzmanlık alanları ile eşleştirilmesi
 • Kontratlı proje geliştirme hizmetleri (İçerik, bütçe, sözleşme yönetimi)
 • ÜSİ projeleri fonlama hizmetleri (TEYDEB-1501, 1505, 1507, SanTez, H2020, SME Instrument, ARDEB 1007…vb.)
 • Fikri- Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi: Ortak patent araştırması, başvurusu, takibi
 • Proje yazım eğitimleri
 • Firmalara yönelik proje yazım, başvuru ve yürütme desteği
 • Ticarileştirme Süreçlerine destek olur.
AKÜ-TTO Proje Destek Birimi sanayi kuruluşlarına fikir aşamasından projenin tamamlanmasına kadar ki süreçte destek sağlamaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetler aşağıda özetlenmiştir.
 • Uluslararası hibe programları konusunda duyuru ve bilgilendirilme,
 • Doğru desteğin belirlenmesi konusunda firmaların desteklenmesi,
 • Konu uzmanı araştırmacı ve akademisyenlerle eşleştirme,
 • Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında ortak proje oluşturulması,
 • AB projeleri konusunda bilgilendirme yapılması ve AKÜ-TTO’nun bağlı olduğu ağlar sayesinde ortaklık oluşturmada destek sağlanması,
 • Sektörün ihtiyaç duyacağı test ve analiz hizmetlerinde üniversitenin uygun birimlerine/ bölümlerine yönlendirme yapılması.