Koordinatör  : Prof. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU
 Mühendislik Fakültesi Dekanı  : Prof. Dr. Ahmet YILDIZ
 Teknoloji Fakültesi Dekanı  : Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN
 İ.İ.B.F Dekanı  : Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR
 Veteriner Fakültesi Dekan V.  : Prof. Dr. Erhan KARADAŞ
 Fen Bilimleri Alanlarından  : Doç. Dr. Mustafa KARGIOĞLU
 Mühendislik Bilimleri Alanlarından  : Doç. Dr. Fatih Onur HOCAOĞLU
 Sosyal Bilimler Alanlarından  : Prof. Dr. Celal DEMİR
 Sağlık Bilimleri Alanlarından  : Prof.Dr. Özal ÖZCAN
 Eğitim Bilimleri Alanlarından  : Prof. Dr. Murat Peker