, Akademisyen Destekleri – Teknoloji Transfer Ofisi

Akademisyen Destekleri

– Proje Geliştirme ve Yönetimi:

Ulusal ve uluslararası destek programları (SAN-TEZ, ARDEB, TEYDEB, OKA, KOSGEB gibi ulusal ve HORIZON 2020, COST ve ikili işbirliği projeleri gibi uluslararası) ile ilgili bilgilendirme, eğitim, başvuru ve proje yönetimi konularında danışmanlık hizmeti sağlamak, bu projelerle ilgili çağrıları takip edip, akademisyenlere duyurmak, Avrupa işletmeler ağı etkinlik ve faaliyetlerinin duyurulması, akademisyenlere proje özelinde atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlemek, proje yazımı desteği, koordinasyon ve proje yürütme sürecinde destek hizmetlerinin verilmesi proje geliştirme ve yönetimi hizmeti kapsamında verilen desteklerimizdir.

– FSMH Yönetimi:

Akademisyenlerin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan entelektüel varlıkların Fikri, Sınai ve Mülkiyet Haklarının alınması sürecinde patent ön araştırması ve patent yazımında destek olunması, FSMH alınan entelektüel varlığın ticarileştirilmesi amacı ile lisanslanması ve sanayi işbirliklerinde FSMH etkin bir şekilde yönetilmesi adına destek ve danışmanlık hizmetinin verilmesi, gizlilik ve işbirliği sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetilmesi verdiğimiz desteklerdir.

– Endüstriyel Pazarlama ve İşbirliği:

Sektör ve pazar analizi yaparak akademisyenlerin fikir, prototip veya ürün aşamasındaki projelerinin ticarileştirilmesi için doğru şirketlerin belirlenerek kontakların kurulması, sanayi ile işbirliğinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çatı kuruluşlarına (ticaret ve sanayi odaları) bilgilendirilme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi; üniversite ile işbirliğine yatkın şirketlerin belirlenerek yerinde ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, şirketlerin üniversite içinde proje konusu odaklı akademisyenler ile buluşturulması, akademisyenlerin çalışma konuları özelinde şirketlerin Ar-Ge sorunlarının çözümü için ortak toplantılar düzenlenmesi, entelektüel varlıklar portföyünün sanayinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmesi ile işbirliği projelerinin oluşturulması

– Girişimcilik ve Şirketleşme Desteği:

Akademisyenlerin araştırma konularını ticarileştirmeleri maksadıyla teknoloji geliştirme bölgelerinde şirket açmalarına yönelik girişimcilik hakkında eğitimlerin verilmesi, ihtiyaç halinde kuluçka programlarına alınması ve hukuki, mali, idari ve işletme konularında destek ve danışmanlığın verilmesi, finansman amacı ile devlet desteği, melek yatırımcı, risk sermayesi ve ortak girişim sermayelerine yönlendirilmesi sağlanır.

– Eğitim Desteği

Üniversite içinde eksik olduğu belirlenen konularda özel/kamu kuruluşları ve GOÜ-TTO uzmanları tarafından verilen eğitimlerle bilgi birikiminin arttırılması sağlanmaktadır. İnteraktif bir süreç yürütülerek, araştırmacılardan gelen öneri ve yönlendirmelerle birlikte TTO’ya ulaşan eğitim talepleri değerlendirilerek ihtiyaca yönelik eğitimler organize edilmektedir.

Verilen eğitimlerden bazıları aşağıda verilmiştir.
  • Uygulamalı Patent Araştırması Eğitimi
  • San-Tez, TÜBİTAK TEYDEB Tanıtımı ve Çağrı Özellikleri
  • Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri Hazırlama Eğitimi
  • Pazar Araştırması-Analizi
  • Proje Üretimi ve Yönetimi
  • Teşvikler ve Fonlar
  • AB Projesi Yazma Eğitimi