, Farkındalık Bilgilendirme ve Eğitim Birimi – Teknoloji Transfer Ofisi

Farkındalık Bilgilendirme ve Eğitim Birimi

AMAÇ

 • Teknoloji transferi, Ar-ge ve Girişimcilik konularında farkındalık oluşturmak
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin ve Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Ar-Ge,girişimcilik ve yenilikçilik potansiyelini bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar ile iş dünyasına tanıtmak,
 • Sanayi ve üniversite arasındaki iletişimi ve işbirliklerini geliştirmek,
 • Firmaların sorunlarını üniversitemizdeki araştırmacılara aktararak ortak çözümlerin bulunmasına destek olmak.
 • TTO çalışanlarının eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek

FAALİYETLER

Üniversite kaynaklarının tanıtımı:

 • Üniversitemizin sanayiye yönelik sahip olduğu kaynakların, araştırmacı ve altyapı yetkinliklerinin ve işbirliği imkanlarının sanayiye birebir görüşmeler, çalışma ziyaretleri ve AKÜ TTO web sayfası yoluyla tanıtılması,
 • Öncelikle üniversitedeki akademisyenlerin, lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların çalışma ve ilgi alanlarının belirlenerek güncellenmesi
 • Güncel bir araştırmacı ve eğitmen havuzunun ve veri tabanının oluşturulması
 • Bölgesel Ar-Ge altyapısının güncel ihtiyaçlar çerçevesinde tespiti ve güncellenmesi (bölgesel ve yerel paydaşlar, Meslek odaları ve Teknopark ile eşgüdümlü olarak)

Tanıtım ve Farkındalık Faaliyetleri:

 • AKÜ TTO yapısı ve tüm modül faaliyetlerinin web sayfası, TTO takip sistemi, broşür vb. tanıtım materyalleri, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyanın kullanılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması,
 • AKÜ TTO ’nun faaliyetlerinin ve hizmet kalemlerinin; araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler,girişimciler,girişimci adayları ve iş dünyasına web sayfası, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyanın kullanılarak tanıtılması ve duyurulması
 • Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu ve STK’lar gibi değişik paydaşların farkındalık bilgisinin arttırılmasını sağlayıcı ziyaretlerde bulunulması ve farklı etkinlikler düzenlenmesi,
 • Bölgede işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi
 • Yüz yüze yapılacak görüşmeler, tanıtım materyallerinin basılı ve elektronik olarak ilgili kurum ve kişilere ulaştırılması ile TTO’un verdiği hizmetler konusunda iç ve dış paydaşlar arasında etkili bir farkındalık yaratılması

Bilgilendirme Faaliyetleri:

 • AKÜ TTO yapısı ve tüm modül faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, dergiler, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması,
 • Sektörlerdeki gelişmelerin takip edilebilmesi için akademisyenlerle sektör temsilcilerinin bir araya getirilerek Üniversite-İş Dünyası Buluşma Günlerinin düzenlenmesi,
 • Üniversite genelinde akademik birim toplantıları organizasyonu
 • Mevcut TTO’lara yapılacak ziyaretler ile olası işbirliği alanlarının belirlemesi, ortak projelerin geliştirilmesi
 • Üniversite dışındaki paydaşların düzenlediği etkinliklere (çalıştay, fuar, toplantı vs.) katılımın sağlanması
 • Akademisyenler, öğrenciler, sanayiciler ve AKÜ TTO personeline yönelik eğitim, konferans, seminer, çalıştay, bilgi günü workshop, tanıtım /bilgilendirme toplantıları, proje pazarı ve proje yarışmaları planlanması, organize edilmesi ve duyurulması
 • Proje planlama ve hazırlama, fikri ve sınai haklar vb. konularda farkındalığın artırılması ve üst bir bilgi birikimi oluşturulması

Eğitim Hizmetleri:

 • AKÜ TTO bünyesinde çalışan personelin hizmet verdiği modül kapsamında yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılması, AKÜ TTO kapsamında modül faaliyetlerine yönelik idari ve akademik personele, öğrencilere, talep gelmesi halinde diğer üniversitelere farkındalık yaratma amaçlı eğitim hizmeti verilmesi,
 • TTO’nun verdiği hizmetler kapsamında hem kurum içi personelimize ve akademisyenlerimize hem de kurum dışından sanayiciler ve iş dünyasına eğitim faaliyetleri düzenlemesi
 • AKÜ TTO personelinin nitelik ve yetkinliklerinin arttırılmasını sağlayacak eğitimlerin koordinasyonunun sağlanması ve takip edilmesi
 • AKÜ TTO’nun kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi
 • Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakültesi akademisyenlerine talepleri doğrultusunda sanayiye dönük teknik eğitimler
 • TÜBİTAK 1601 programı desteği ile tüm üniversitede ve Şehirde girişimcilik sertifika programı
 • Kosgeb Uygulamalı girişimcilik eğitimleri,
 • Yenilikçilik, proje hazırlama, satış ve pazarlama, markalaşma ve şirketleşme eğitimleri
 • Destek verilen firma,öğrenci ve akademisyen projelerini fuarlarda tanıtma
 • Destek programları vb. konularda yapılan bilgilendirme toplantıları
 • Girişimcilik, fikri mülkiyet, proje yönetimi vb. konularda gerçekleştirilen eğitimler
 • Üniversitemiz öğrenci ve mezunlarına yönelik düzenlenen İş Fikri Yarışması, Bilim Şenliği Proje Pazarı Yarışması, Lisans Bitirme Projeleri Yarışması, Sanayi ve Teknoloji Tezleri Yarışması