, Hakkımızda – Teknoloji Transfer Ofisi

Üniversitemiz Senatosu’nun 27.08.2013 tarih ve 2013/98 sayılı kararı gereği kurulan TTO, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü’nde faaliyetini sürdürmektedir.

Üniversite-Sanayi işbirliğinin gelişmesi, araştırmacılarımıza çalışmalarıyla ilgili uygun proje ve proje ortağı bularak bilgi üretimi sinerjisinin oluşturulması, araştırmaların patent haklarıyla korunması ve üniversitede gerçekleştirilen çalışma ve araştırmaların üniversite dışına transferiyle bilgi akışının sağlanarak ülke bilgi birikimi ve ekonomisine katkı sağlanması öncelikli hedeflerimiz içerisinde yer almaktadır.

MİSYON

Değer üretmek isteyen toplumlar için Üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlamak, teknolojinin ticarileşme sürecini desteklemek, akademik araştırmalara lojistik destek sağlamak amacıyla, bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla ve etkin yöntemler uygulayarak, Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve lojistik destek sağlama faaliyetleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama, bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapma hizmetleri sunmak.

VİZYON

Üniversitemizin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini sanayi ile birleştirip ülke sanayimizin uluslararası rekabette rakiplerinden üstün durumda olmasını, ülkemizin kalkınma hızını yükseltecek inovasyon ve teknoloji transferinde dünyanın önde gelen organizasyonlardan birisi olmak.