, Proje Destek Birimi – Teknoloji Transfer Ofisi

Proje Destek Birimi

Proje Destek Birimi

AMAÇ VE HEDEF KİTLE

• Çeşitli ulusal/ uluslararası fonlardan yararlanmaya,proje hazırlamaya ve girişimciliği artırmaya yönelik ilgi ve talebi artırmak amaçlı programların takibi, duyurulması ve bilgilendirme yapılması,

• AKÜ TTO tarafından verilen, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler ile ilgili bilinçlendirme yaratılması

• Ulusal ve uluslararası programlara katılımının artırılması

• Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici Şirketi ortakları ve bölgedeki akademisyenlere, öğrencilere ve bölgedeki girişimci adaylarına, Kobilere ve sanayicilere projelendirme desteği vererek, ulusal ve uluslararası fonlardan (KOSGEB, Sanayi Bakanlığı destekleri, AB, BAP, TÜBİTAK, ARDEB vb.) yararlanmalarını sağlama,

• Bu programlardan yararlanılması adına; bilgilendirme, projelendirme hizmetlerinin verilmesi

• Yürütme aşamasına gelen projelere idari destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi

• Üniversitemizde ve bölgede bulunan kobiler, sanayiciler, girişimci adayları ve girişimciler, araştırmacılar ile akademisyenler, Zafer Teknopark ve bölgemizde bulunan şirketler hedef kitlemizi oluşturmaktadır.

FAALİYETLER

İdari Destek  ve  Danışmanlık:

• Ulusal ve uluslararası araştırma fonlarına sunulan ve kabul edilen projelerin izlenmesi, yürütülmesi aşamalarında danışmanlık ve idari destek hizmeti sunulması,

• Destek programlarıyla ilgilenen ve ofisimize başvuran KOBİ’ler ve diğer ticari şirketlere gerekli bilimsel ve teknolojik danışmanlık hizmetleri

• İnternet aracılığı ve yüz yüze görüşmeler ile başvuru sürecinin başlatılması ve sonuçlandırılması.

• Proje Yazma Desteği (Yazılmış projeleri gözden geçirme, revize etme, belirli kısımlarının yazımına doğrudan destek verme gibi)

• Proje Yürütme Sürecindeki Destekler (Proje destek almaya hak kazandıktan sonraki süreçlerin destekleme)

Teknik Destek ve Yönlendirme:

• Ulusal/uluslararası fon sağlayan kuruluşlara proje hazırlama ve başvuru hizmetleri verilmesi, ilgili kişilerin Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilerek fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve bu kişilerin ilgili fonlara yönlendirilmesi,

• Proje destek programları hakkında ilgili destek programının temsilcileri tarafından eğitimler düzenlemek

• Uluslararası başarı sağlamış yurt içi veya yurt dışındaki bilim insanlarını, tamamladıkları başarılı araştırma projelerini ve bu bağlamdaki tecrübelerini aktarmaları için seminer düzenlemek

• Farklı disiplinlerdeki kişileri toplantılar ile bir araya getirerek disiplinler arası çalışmalar yapılması için öncü ve yönlendirici olmak.

• Ulusal/Uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması,

Bilgilendirme ve Duyuru Faaliyetleri:

• Ulusal/Uluslararası destek programlarıyla ilgili güncel/açık proje ve hibe çağrılarının, yürütülen ve yürütülmesi planlanan projelerin, başarılı çıktıları ve sonuçlarının bölge üniversitelerindeki araştırmacı/akademisyenlere, sanayi sektörüne ve öğrencilere duyurulması ve bilgilendirilmeleri,

• Proje çağrılarının konusu ve tarihleri hakkında duyurular yapmak

• Ulusal ve uluslararası proje ve hibe programları takibi, bunlarla ilgili KOBİ’ler ve diğer kuruluşlarla bilgilendirme toplantıları yapılması ve proje işbirlikleri düzenlemek

• Projenin kapsamının en doğru destek programına yönlendirilmesi için firmaları, girişimcileri, kobileri, sanayicileri ve araştırmacıları bilgilendirmek.

• Proje önerisi ve değerlendirme aşamasında destek alınacak/alınan kurum ile gerektiğinde iletişimde olmak ve koordinasyonu sağlamak.

• Araştırmacıların öncelikle dünyayı ve toplumu ilgilendiren başlıca konularda yenilikçi çözümler bulmalarını hedefleyen proje önerileri sunmaları için farkındalık yaratmak.

Eğitim Faaliyetleri:

• Ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvurabilmeleri için proje yazma bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik “proje yazma” ve “Proje Döngü Yönetimi” (PCM) eğitimleri düzenlenmesi,

• Tanıtım ve bilinçlendirme toplantıları sonucunda bir araya gelen araştırmacı ve firmanın ortaklaşa proje yazmalarına destek

• Çağrı konularına yönelik proje yazım eğitimleri

• Projelere, destek programına özgü formatın yanı sıra proje konusundan bağımsız olarak, özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik gibi konularda önerilerde bulunmak,

• Paydaşlar bir araya getirilerek destek programları, başvuru süreci ve formların doldurulması hakkında bilgi