, Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi – Teknoloji Transfer Ofisi

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi

AMAÇ VE HEDEF KİTLE

• Üniversitemizde var olan bilimsel potansiyeli kullanarak sanayimizin problemlerine çözümler üretmek ve böylece uluslararası rekabet gücümüzün yükselmesi ve ihracatımızın orta/ileri teknolojili ürünlerden oluşacak şekilde artması hedefine katkıda bulunmak

• Üniversite bünyesinde bulunan Ar-Ge Laboratuarlarında yürütülen araştırmalarla sanayimizin tasarım/üretim/performans belirleme alanlarındaki sorunlarına yönelik çözümler geliştirmek

• Bölgemizdeki firmaları, bilgi, Ar-Ge ve inovasyon odaklı üretim çalışmalarına yönlendirmek,

• Üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamak

• Uzun ömürlü ve ticari getirisi yüksek projelerin hazırlanması

• Bölgemizdeki OSB’ler, sanayi Ar-Ge merkezleri ve KOBİ’ler ile birlikte ulusal/uluslararası projeler yapmak

FAALİYETLER

Araştırmacı ve Firma Ziyaretleri:

• Üniversite bünyesinde Ar-Ge, inovasyon odaklı çalışmalar yürüten akademisyen/araştırmacılar tarafından geliştirilen projelerin ve proje fikirlerinin belirlenmesi ve sanayi sektöründe hizmet veren firmaların yerinde ziyaret edilmesi, firmaların mevcut ihtiyaçlarının, taleplerinin ve proje fikirlerinin belirlenmesi

• Bölgemizdeki hedef kitledeki firmaların profillerinin oluşturulması

• Ortak projeler geliştirebilmek amacıyla, Üniversitemizdeki Ar-Ge laboratuarlarının koordinatörleri ile öncelikle Organize Sanayi Bölgesi firma temsilcileri bir araya getirilmesi ve yüz yüze görüşmeler yapılarak problemler saptanması

Üniversite Sanayi Buluşma Günleri:

Firmaların ve akademisyenlerin ihtiyaç ve proje fikirlerini belirlemek ve iki kesimi aynı çatı altında toplayıp iletişim içinde bulunmalarını sağlamak,

• Sektörlerdeki gelişmelerin takip edilebilmesi için akademisyenlerle sektör temsilcilerinin bir araya getirilerek Üniversite-İş Dünyası Buluşma Günlerinin düzenlenmesi,

Sanayi İhtiyaç Analizi Oluşturulması:

• Firma ziyaretleri sonucunda oluşturulacak raporlar, web sayfasından interaktif olarak uygulanacak anket ve alınan görüş, öneri vb. kaynaklar ile firmaların ihtiyaç analizi oluşturulması, firmaların AR-GE proje fikirlerinin ve taleplerinin belirlenmesi,

• Belirlenen ihtiyaçlar ve proje fikirleri neticesinde, proje sürecinde beraber çalışacak sanayici ve ilgili akademisyenin belirlenmesi

• Sanayi ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda ilgili araştırmacılara firmaların sorunlarının aktarılarak çözüm/proje üretme süreci başlaması

Projelendirme ve Teknik-İdari Destek Hizmetleri:

• Ortaklık ve işbirliği kararı alan akademisyen ve sanayiciye proje oluşturma ve işbirliği anlaşmalarının hazırlanmasında, projenin yürütme ve izlenmesi aşamasında destek verilmesi,

• Üniversitemizde belirli bir aşamaya gelmiş araştırmalar, portföyümüzde bulunan sanayi kuruluşlarına sunularak teknolojik ürüne yönelik proje oluşturulması

• Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarını teşvik etmek için, hibe fonlardan yararlanacak şekilde sanayi ile ortak projeler

• Sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin proje üretme yeteneklerinin geliştirilmesi,

• Birlikte proje oluşturmak için anlaşmaya varmış olan firma ve araştırmacı için proje sözleşmesi hazırlanması

Başlatılan projelerin izlenmesi ve koordinasyonu

• AB fonlarından desteklenen projelerde, projenin idari ve mali yöneticilik faaliyetlerinin yürütülmesine teknik destek

• Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmaların ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından yararlanacak şekilde projelerinin geliştirilmesi

• Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip doğru akademisyene yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması

Üniversite Altyapı İmkanlarının sunulması:

Proje fikri olan sanayiciye üniversitenin tüm teknik altyapısından faydalandırma hizmeti verilmesi,

• Üniversitemizin Ar-Ge laboratuarlarından sanayi kuruluşlarının da yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması

• Projesi önerisi ile TTO’ya başvuran Akademisyen veya sanayiciler için uygun ortak bulunması amacı ile ilgili bilgi bankası taraması

• Proje ile ilgili uygun akademisyen ve sanayici eşleşmesi olmaması durumunda proje önerisi sahibi konu ile bilgilendirme

• Uygun eşleşme olması durumunda, TTO koordinatörlüğünde Proje içerik şartlarının belirlenmesi ve gizlilik sözleşmesi (Bkz. TTO Formlar) imzalanarak proje ekibi oluşturulması

• Proje tarafları eğer ulusal/uluslararası destek programlarına başvuracaklarsa TTO ilgili destek programına yönlendirme, bu konuda ayrıca destek programı proje hazırlama

• Eğer proje tarafları destek programlarına başvurmadan bir proje yürüteceklerse TTO kontratlı Ar-Ge proje hizmeti vererek (Bkz. TTO Formlar) projenin gerçekleştirilmesi

• Destek programlarına başvurulması veya başvurulmaması kararında da, TTO proje yönetim konusunda destek.